Bijeenkomst

KCNL Exponar Groen Perspectief - middag: seminar

Resultaten en kansen na 4 jaar KCNL

Organisator KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
Datum

do 10 oktober 2019 11:30

Locatie Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a, Velp

Vier jaar lang hebben werkveld, onderzoek en groen onderwijs (mbo én hbo) binnen het KCNL samengewerkt in zo’n veertig projecten. We hebben mooie resultaten behaald die bijdragen aan een groene, duurzame wereld. Nu geven we een feestje om de successen te vieren en met elkaar te kijken naar de toekomst.

AANMELDEN SEMINAR (link volgt nog)

AANMELDEN NETWERKLUNCH (link volgt nog)

Programma

 

11:30 – 13:00 u  Netwerklunch (u moet zich hiervoor apart aanmelden)

Tijdens deze lunch:

 • presentatie video's zes genomineerden KCNL Studenten Innovatieprijs
 • rondleiding over landgoed Larenstein
 • projectenparade: Expo 40 KCNL-projecten

De lunch wordt geserveerd op de bedrijvenmarkt van de Carrièredag van de Vereniging van Afgestudeerden van Van Hall Larenstein in de aula.

Seminar

13.00u Welkom en opening
door Peter van Dongen (voorzitter Stuurgroep KCNL) en dagvoorzitter Ger van Laak (Business Developer KCNL)


13.15u Resultaten en kansen 4 jaar KCNL

Wervelende presentatie van vier projecten in de spotlights:

 1. Groene Gezonde Wijk: een docent, student en ambtenaar laten zien hoe je onderwijs vernieuwt en werkvelden integreert
 2. Klimaatbestendigheid getoetst: een docent legt uit hoe nieuwe kennis een concrete tool oplevert
 3. Holwerd aan Zee: een pionierende ondernemer en twee docenten interviewen elkaar over wat deze samenwerking aan moois heeft opgeleverd
 4. Weidevogels en Green Deal: twee docenten vertellen hoe een app helpt bij weidevogelbescherming en wat dat betekent voor de Green Deal

Hoogleraar en lector Toine Smits leidt een Living-Lab-sessie waarin hij in co-creatie de kansen voor het KCNL in de toekomst schetst

14.30u Prijsuitreiking KCNL Studenten Innovatieprijs

 • Filmpjes van de 3 mbo- en 3 hbo-genomineerden
 • Prijsuitreiking door de burgemeester van Rheden

15.00u Carin van Huet: Blik op de kansen en hoe het ook anders kan

 • over de toekomst van de landbouw, de noodzaak tot transitie en wat dit betekent voor het landschap

15.30 u Satirische samenvatting door Armand Schreurs

 • afsluiting met poppentribunaal, humor á la minute door puppeteer en mediaperformer

16.00u Napraten bij de borrel

Sprekers

Toine Smits, hoogleraar Radboud Universiteit en lector Van Hall Larenstein

Toine Smits studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is nu hoogleraar Sustainable Water Management bij de Radboud Universiteit. Ook is hij lector Circular Economy and Water Resources Management en leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein. Vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein heeft hij samen met (inter)nationale partijen een werkwijze ontwikkeld die menselijk en natuurlijk kapitaal in de regio bundelt rondom complexe gebiedsopgaven. Dit gebeurt in zogenaamde ‘Living Lab’-sessies. Daarin werken burgers, bestuurders, bedrijven, beleidsmakers en praktijkonderzoek in co-creatie samen aan regionale en/of landelijke maatschappelijke opgaven. Toine Smits bespreekt de kansen die dat in de vervolgfase van het KCNL biedt.

Carin van Huet, directeur Food en Agri Rabobank

Carin van Huet studeerde landbouweconomie aan de Wageningen Universiteit en is nu directeur Food en Agri bij de Rabobank. Zij vertelt het verhaal over circulaire landbouw, op basis van het onderzoek van de Rabobank naar de toekomst van de landbouw. In NRC vertelde bestuursvoorzitter Wiebe Draijer onlangs dat de Rabobank een drijvende kracht wil worden achter de noodzakelijke transitie van de landbouwsector. Na het succes van de eerste groene revolutie (na WOII met als doel ‘nooit meer honger’) is volgens de Rabobank een tweede groene revolutie nodig, want de landbouw „barst in dit land uit zijn voegen”. De Rabobank werkt daarom naar een landbouwsector waarin duurzaamheid belangrijk is.