leven lang leren, gebied

Gebiedscoöperaties als vraagsturing voor Leven Lang Ontwikkelen

MBO Terra/Terra Next werkt sinds jaren aan de ontwikkeling van een extern ontwerp met bedrijfsleven, overheden en NGO’s vanuit de doelstelling om de responsiviteit van de school ingrijpend te versterken. Hiermee is de school de centrale speler in gebiedsontwikkeling in Noord Nederland.

Met de bouw van het model Gebiedscoöperatie is  de school nationaal trendsettend met de samenwerking met bijna 1.000 bedrijven.. Deze nieuwe infrastructuur werkt Terra/Terra Next met partners aan het ontwerp van een LLO-model. Momenteel lopen drie cases; eén in de stad, één in de regio Westerkwartier en één in de regio Zuidwest-Drenthe.

De vraag uit de regio is het vliegwiel voor systeeminnovatie in de school. In een vitale dialoog (bijv. gericht op verkorting van de voedselketens, duurzame groene leefomgeving in de stad of sensortechnologie en energie) komen onderwijsteams in de lead om onderwijs actueel in te vullen en leren vraaggestuurd in te vullen.

Doelstellingen

De (kritische) succesfactoren van de drie experimenten op LLO verzamelen en in een werkend model kunnen opnemen. Geschakeld met het interne en externe ontwerp van Terra/Terra Next als totaalmodel. Deze opbrengsten vertalen naar een landelijk werkend model voor regioleren en gebiedsontwikkeling in krimpgebieden.