cross-over portfolio

Regiobureau West-Brabant Portfolio

In het Regiobureau West Brabant werken gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen samen aan regio-opgaven en arbeidsmarktproblematiek. Doel is realiseren van passend human capital en economische groei in de regio. ROC Westbrabant is lid van deze netwerkorganisatie.

Eén van de programma’s is ‘We are Food’,  gericht op gezonde voeding en community, duurzaamheid en gastvrijheid. Op het snijvlak van de sectoren ontstaan nieuwe producten en processen, nieuwe keten en dus een veranderende vraag in human capital. Toegevoegde waarde vanuit onderwijs is het zich zo te organiseren dat ze in deze cross over setting een opleidingsportefeuille kunnen neerzetten die inspeelt op deze ontwikkelingen. Een aanpassing in portfolio en daarmee ook de samenwerking tussen de groene en niet-groene onderwijslocaties in Breda is nodig. ROC WB is trekker. Ze werkt samen met Regiobureau West Brabant (RB WB), Wellantcollege en de onderwijsinstellingen en gemeenten binnen RB WB. Samenwerking met bedrijfsleven staat in de kinderschoenen en is, net zoals de samenwerking tussen de groene en niet-groene onderwijslocaties, randvoorwaardelijk om tot een passend opleidingsportfolio te komen.

Doelstellingen

Op de bouw van het opleidingsportfolio wordt tripartiet inzet gepleegd, waarbij onderwijs de meeste inzet geeft. Onderwijs zal ook de regierol nemen in het realiseren van de samenwerking en verbinding tussen onderwijs, gemeenten en bedrijven. Vanuit actielijn 4 ondersteunen we deze pilot met monitoring en leren. Doel van deze ondersteuning is doorbraak in a. opstarten cross sectorale tripartiete samenwerking en b. samenwerking tussen groene en niet-groene locaties c. cross sectorale kennisontwikkeling en d. methodiek cross over curriculum. Deze doorbraken leiden tot aanpakken die door andere regio’s ingezet kunnen worden.

Vraagstuk

Inhoudelijk vraagstuk: Welke beroepsprofielen ontstaan er op het snijvlak van productie, voeding en voorlichting?

Transitie: Hoe bouw en implementeer je een cross sectorale opleidingsportefeuille die past bij de regionale Kennis & Innovatie agenda?

Cross over: Hoe bouw je een cross over netwerk in de regio met tripartiete partijen en realiseer je een integrale cross over aanpak op onderwijs binnen de onderwijslocaties?