leven lang leren duurzaam

Van marktontwikkeling naar aanbod cursussen op vlak van Duurzaamheid voor professionals

De WUR constateer het duurzaamheidsvraagstuk als dé uitdaging voor het voortbestaan van de voedselproductie industrie. De WUR neemt het voortouw voor het starten van nieuwe cursussen en curriculum rondom duurzaamheid voor professionals zodat (om)scholing van huidige en toekomstige werknemers op mogelijk is.

Door arbeidsmarktonderzoek wordt een vertaling gemaakt naar curricula en onderzoeksvraagstukken voor de gehele onderwijsberoepskolom. (WO-, HBO- en MBO-niveau).

Doelstellingen

Inzicht verkrijgen hoe concrete opleidingsvraag op wo-ho en mbo werkende direct te kunnen vertalen naar cursussen / trainingen op deze onderwijsniveaus samen met het betrokken bedrijfsleven. Werken aan een model hoe een vraag vanuit een betekenis volle industriële partners betekenis kan krijgen in de gehele onderwijsberoepskolom.