Voldoende instroom, behoud en ontwikkeling van personeel en praktijkgericht opleiden van talent zijn daarbij sleutelfactoren. Belangrijke uitdagingen bij deze factoren zijn:

  • De demografisch verwachte krimp van het aantal studenten, vooral in het mbo, zet de instroom van voldoende jonge mensen in het groene onderwijs verder onder druk.
  • Steeds minder jongeren raken geïnteresseerd in een specifieke sector of concreet beroep, maar zich laten vooral leiden door drijfveren. Techniek en maatschappelijke impact zijn belangrijke voorbeelden hiervan. Dit vraagt om nieuwe vormen van werving.
  • Complexe vraagstukken als de klimaatopgave, innovatie in tijden van crisis en de invoering van kringlooplandbouw doen een groot beroep op het lerend vermogen van mensen en organisaties. Er zijn nieuwe vormen nodig van samenwerking, leren en kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

  • De coronacrisis in combinatie met de grote maatschappelijke opgaven en toenemende digitalisering & technologisering zal grote maar een nog moeilijk voorspelbare impact krijgen op de arbeidsmarkt van morgen. Dit vraagt om scenario's voor de manier waarop we mensen opleiden.

 

Deze uitdagingen worden opgepakt in het Groenpact versnellingsprogramma arbeidsmarkt. Doel van dit programma is sectorinitiatieven en opgaven te ondersteunen en de vernieuwing van onderwijs daar op aan te laten sluiten. Het programma werkt intensief samen met onder meer de GreenportsNL (thematafel arbeidsmarkt en scholing), brancheorganisaties (onder meer Glastuinbouw Nederland, VHG, LTO) en het Colland arbeidsmarktfonds.

Met welk idee of vraagstuk loop jij rond als het gaat over de arbeidsmarkt in de groene sector? Mogelijk dat partijen in het netwerk van Groenpact je verder kunnen helpen, een aantal daarvan staat hieronder genoemd. Je kunt ook het formulier invullen, we helpen je graag verder.Vind hier de juiste samenwerkingspartner

In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar Groenpact voor staat. Programmamanager Bart van Leerdam is de contactpersoon van CIV Groen.

Het Centre of Expertise Groen (CoE Groen) werkt door praktijkgericht onderzoek aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Vier groene hogescholen bundelen hun krachten in CoE Groen: Aeres, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall Larenstein. Contactpersoon voor CoE Groen is Evelyne van Dongen.

Colland Arbeidsmarkt is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Contactpersoon is Christ Essens.

Afdeling Arbeid en Onderwijs. Contactpersoon is Peter Loef.

Thematafel arbeidsmarkt en scholing. Contactpersoon is Erik Kaemink.

Het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt brengt kennis en partners bijeen op de volgende vragen: Hoe zorgen we voor voldoende vakmensen in het groene domein? Hoe zorgen we ervoor dat zij juist gekwalificeerd zijn, met de kennis van morgen? Contactpersoon: Laura Roebroeck.

Samenwerkende brancheorganisaties. Contactpersoon is Jeroen Zijlmans.

Niet gevonden
wat je zocht?

Groenpact gaat graag voor je opzoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Actueel

Terug naar boven