In veel natuurgebieden treedt verdroging op waardoor onomkeerbare schade kan ontstaan. Ook in stedelijk gebied zijn er grote problemen. De grote verharde oppervlaktes in steden leiden al snel tot wateroverlast, droogte en hittestress in een opwarmend en grillig klimaat. Zowel in het landelijk als stedelijk gebied blijft een goede waterkwaliteit voor mens en natuur een belangrijk aandachtspunt. Er worden steeds meer economische activiteiten ontplooid op en in het water, zoals landbouw en energiewekking op zee en in meren. 

Door deze toenemende activiteiten en door klimaatverandering staan de kwaliteit en het beheer van zowel water als hulpbronnen onder druk.

Het is onzeker hoe snel de zeespiegel gaat stijgen, extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor en de afvoer van rivieren laat grote verschillen zien.

Onder die omstandigheden moeten we ons beschermen tegen hoogwater, extreme verzilting voorkomen van rivieren en grondwater in de kustzone en zorgen voor een klimaatrobuuste scheepvaart in balans met andere functies van rivieren. We staan voor de opgave om watermaatregelen te verduurzamen en de kosten ervan beheersbaar te houden.

Met welk idee of concept loop jij rond als het gaat om duurzaam waterbeheer? Mogelijk dat partijen in het netwerk van Groenpact je verder kunnen helpen, een aantal daarvan staat hieronder genoemd. Je kunt ook het formulier invullen, we helpen je graag verder.

Ga naar het thema duurzaam waterbeheer bij KCNL

 Ga naar het dossier op Groen Kennisnet

Ga naar het dossier Kaderrichtlijn Water op Groen Kennisnet

Ga naar het dossier Droogte op Groen KennisnetVind hier de juiste samenwerkingspartner

Het CIV cluster Natuur & Leefomgeving omvat Natuur, Groenvoorziening, Bos, Water, Bloem, Tuincentra, Stedelijke Leefomgeving, Water en Groenvoorziening. Contactpersoon voor het Praktijkcluster Natuur & Leefomgeving is Gert Meijer.

Business Developer van het Expertisecluster Natuur en Leefomgeving is Anne Geijsen.

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van landbouw, water en voedsel zijn zes missies geformuleerd.

Topsector Water & Maritiem werkt aan wateruitdagingen om de welvaart te verhogen.

Niet gevonden
wat je zocht?

Groenpact gaat graag voor je opzoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Actueel

Terug naar boven