Publicatiedatum: 4-03-2021

Productie: Zcene Moving Stories
Fotografie: Jorrit Lousberg

>> Kijk hier de hele uitzending terug 

>> Download de brochure ‘Groenpact 3e fase 2021 – 2025 - Grote opgaven, Groenpact versnelt’

Zo'n bezetting verdient een mooi podium, Jongeren aan zet - Live! werd uitgezonden vanuit Het Nationale Theater  in Den Haag. Vanwege de corona pandemie was de tweede Groenpact Manifestatie dit jaar helemaal online. Ruim 1.500 mensen keken naar de uitzending via You Tube of Facebook.

Centraal in de uitzending stonden jongeren en hun visie op de grote groene uitdagingen: klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit, gezond voedsel en een duurzame leefomgeving. Hoe kunnen we vanuit de groene sector, als onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken en elkaar versterken? Samenwerking is noodzakelijk, sterk leiderschap, kennis en goede ideëen. Er is haast geboden: we kunnen dit alleen samen realiseren!

Zoom panelTijdens de hele uitzending kon Twan een beroep doen op het Zoom Jongerenpanel

Een selectie van 36 leerlingen, studenten en jonge ondernemers liet van zich horen tijdens de uitzending en in een korte clip. 

Waar staan we nu?

In het eerste deel van de uitzending lieten demissionair minister Carola Schouten, Groenpact voorzitter Bastiaan Pellikaan en Jaap Bond, lid van het regieteam Groenpact en vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, zien dat er al heel mooie resultaten zijn behaald

Evi Vet, jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel voor de Verenigde Naties was tafeldame van Twan: "De jonge boeren die ik spreek houden van hun land en van hun vak, ook zij willen op een andere manier ondernemen, maar tegelijk ook een boterham verdienen."

Waar gaan we naar toe?

Hoe zou onze wereld er mogelijk uit kunnen zien als we maatschappelijke uitdagingen succesvol gezamenlijk tackelen, wat is daarvoor nodig? Twan legde dit voor aan wetenschappers Louise Vet en Tim van Hattum en aan Harold Overmars, bestuurslid van het NAJK en veehouder.

Tim heeft samen met andere met wetenschappers van Wageningen University & Research een kaart gemaakt hoe Nederland er in 2120 uit kan zien.

Hij schetst een hoopvol beeld van een natuurinclusieve samenleving. Tim : “We zijn ontzettend afhankelijk van de natuur en biodiversiteit. Je moet de natuurlijke systemen, zoals bijvoorbeeld grondtype, centraal stellen. "

>> lees meer over de visie van Tim van Hattum: De Toekomst van Nederland is groen

Louise Vet (voorzitter van het Deltaplan biodiversiteit) denkt dat we de uitdagingen samen aan kunnen. Zij ziet een grote rol voor boeren. Louise: “Zij beheren veel grond in Nederland. Het lukt alleen als voor hen nieuwe, gestapelde verdienmodellen ontwikkelen. Zij moeten worden betaald voor de maatschappelijke waarde die grond ook biedt. Als maatschappij hebben we het zover laten komen, als maatschappij moeten we het oplossen en niet alleen overlaten aan de markt. Hiervoor is een integrale, gebiedsgerichte aanpak nodig. Dat vraagt kennis en innovatie en nieuwe wet- en regelgeving."

Harold beaamt dit: “Beleid moet in dienst staan van ondernemers én de natuur.  Er is bij boeren vooral behoefte aan perspectief, aan een langjarig verdienmodel. Een omslag in werken gaan ondernemers alleen doen als zij dit kunnen terug verdienen. Het gaat om de drie g's: grond, geld en gelijke uitgangspunten."

>> lees meer over de visie van Louise Vet: Deltaplan Biodiversiteitsherstel


Hoe pakken we het aan?

Evi Vet trapte het laatste deel van de uitzending af met een uit het hart gegrepen gedicht: de wonderen van de wereld.

Aan tafel waren inmiddels aangeschoven Lars van Ginkel (Adviseur Innovatie en Ontwikkeling bij Koninklijke Ginkel Groen), Eline Klomp (Student Agararisch Ondernemerschap Tuinbouw & Akkerbouw bij Aeres Hogeschool), Robin van Boom (Student Ecologie & Wildlife bij Helicon Opleidingen) en Job Brom (Student Internationaal Land- en Watermanagement bij de Wageningen University. 

Voordat Twan met hen in gesprek ging, deed Frans Timmermans vanuit Brussel een dringende oproep aan iedereen: "We moeten de uitstoot met minimaal 55% zien te verminderen en dat moeten we snel doen. Daarbij: iedereen moet weten dat de biodiversiteitscrisis minstens zo belangrijk is als de klimaat crisis. Jongeren gaan de toekomstige wereld vormgeven, maar we moeten ze helpen. Door de solidariteit tussen generaties echt te gaan vormgeven. We moeten dit samen oplossen." 

Daarna was het de beurt aan de jongeren, die elk vanuit hun eigen perspectief de uitdagingen belichten. Lars: "We hebben het over integrale problemen, van stad tot platteland zijn oplossingen nodig. Inspirerend voorbeelden zijn verticale bossen en voedselverbouwing in steden. We gaan steeds meer natuur inclusief leven."

Eline: "Ongeveer 40% van de producten wereldwijd zijn geproduceerd met uitgangsmateriaal uit Nederland, experimenteren in Nederland blijft belangrijk om ook andere landen hiervan te laten profiteren."

Robin: "We moeten niet vergeten dat we één zijn met de natuur. Daarin zit de kern van de oplossing, wij horen bij biodiversiteit. Mens, milieu en economie zijn even belangrijk, deze moeten met elkaar in balans zijn. Deze drie zijn ook goed te verbinden."

Job: "Als we elkaar de kans geven om te ondernemen en te ervaren wat werkt en wat niet werkt, ook bij kennisontwikkeling en internationale betrekkingen, komen we verder. We leren er altijd van."
Jongeren aan zet

Slotakkoord

Het laatste woord was aan Carola Schouten. Welke boodschap heeft zij aan de jongeren die of nu in de groene sector studeren of net klaar zijn en aan het werk gaan? Schouten: “Jongeren gaan straks het leven vorm geven: voedsel produceren, biodiversiteit vergroten en natuur creëren in de buitenomgeving, maar ook in de stad. Nederland heeft veel kennis, daarmee kunnen we ook een internationale rol blijven vervullen. Jongeren hebben de toekomst, zij zíjn ook de toekomst. Jullie zullen het vooral samen moeten doen."

Blije winnaars Impactprijs

Tijdens de uitzending werd ook bekend gemaakt wie de Impactprijs Groen Onderwijs 2020 op zijn naam mag schrijven. Twee genomineerde leerlingen of studenten per project of startup mochten aanwezig zijn in het Nationale Theater en kregen te horen of zij hadden gewonnen. Er was veel diversiteit in de inzendingen dit jaar: koken met meelwormen, veldbonen, groener wonen, bloemrijke akkerranden, buitenactiviteiten met kinderen, groene bushokjes, natuurlijke golfbrekers, circulaire oplossingen, een educatieve agrifoodlocatie, een spel over de bodem en een gezondere schoolomgeving.

>> Bekijk de genomineerden in de verschillende categoriën 

Veilig vanuit hun eigen loge hoorden de genomineerden hoe Carola Schouten, Louise Vet, Harold Overmars en Robin van Boom bekend maakten wie er dit jaar met 2.500 euro naar huis mocht.

Dit zijn de winnaars van de Impactprijs Groen Onderwijs 2020:

In de categorie vmbo:

In de categorie mbo:

In de categorie hbo:

In de categorie universiteit:

>> Alle genomineerden en winnaars Impactprijs Groen Onderwijs 2020

>> Bekijk alle foto's op Facebook

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven