Arbeidsmarkt

Zonder scholing niet genoeg expertise én werkkracht. Het bedrijfsleven heeft dit hard nodig om alle uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden. GroenPact draagt bij aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt brengt kennis en partners bijeen op een de volgende vragen: Hoe zorgen we voor voldoende vakmensen in het groene domein? Hoe zorgen we ervoor dat zij juist gekwalificeerd zijn, met de kennis van morgen?

 

Laura Roebroeck
  • Laura Roebroeck

  • Programmamanager versnellingsprogramma Arbeidsmarkt

Verhalen van Arbeidsmarkt

Terug naar boven