Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt

Groenpact draagt bij aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt brengt kennis en partners bijeen op de volgende vragen: Hoe zorgen we voor voldoende vakmensen in het groene domein? Hoe zorgen we voor juist gekwalificeerde vakmensen?

Poster ArbeidsmarktmonitorEnerzijds is dit een kwantitatieve opgave -voldoende mensen- en anderzijds een kwalitatieve -goed opgeleide mensen-. Om dat effectief te doen worden bestaande onderzoeken naar de groene arbeidsmarktopgaven, zowel publiek als privaat, gebundeld. Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gedaan. Deze trajecten komen bij elkaar in de Groenpact activerende arbeidsmarktmonitor.

Groene Werelden
Daarnaast is een instrument ontwikkeld om de imago en werving van de Groenpact-partners te verbeteren: de Groene Werelden. De zeven technische werelden vormden hiervoor de basis.

Nieuwe coalities
Het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt vormt nieuwe coalities op relevante thema’s, zoals ‘opleiden voor maatschappelijke vraagstukken’ of ‘kennisopgave voor het klimaatakkoord’. Verder faciliteert het bestaande publiek-private samenwerkingsverbanden in de regio (bijvoorbeeld de metropoolregio Amsterdam en Brabant), binnen sectoren (denk aan de greenports) en op thema’s (zoals het tegengaan van voedselverspilling) en de voedseltransitie.

Op 15 juni vond de bootcamp 'Opleiden voor maatschappelijke vraagstukken' plaats over nieuwe vaardigheden die gevraagd worden van vakmensen als het gaat over het produceren van voedsel en het inrichten van onze leefomgeving. Op 13 oktober heeft een vervolgsessie plaatsgevonden.

Arbeidsmarktconferentie
Op 3 november 2020 wordt wederom een arbeidsmarktconferentie georganiseerd. Lees hier de laatste informatie en hoe je je aan kunt melden.

Terug naar boven