Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt

Inleiding

Groenpact draagt bij aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt brengt kennis en partners bijeen op de volgende vragen: Hoe zorgen we voor voldoende vakmensen in het groene domein? Hoe zorgen we voor juist gekwalificeerde vakmensen?

Groene Monitor

Enerzijds is dit een kwantitatieve opgave -voldoende mensen- en anderzijds een kwalitatieve -goed opgeleide mensen-. Om dat effectief te doen worden bestaande onderzoeken naar de groene arbeidsmarktopgaven, zowel publiek als privaat, gebundeld. Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gedaan. Deze trajecten komen bij elkaar in de Groene Monitor.

Vervolgvragen

Aan diverse tafels praten we met bestuurders over de uitkomsten: wat betekenen de inzichten uit de Groene Monitor? Welke strategische actie verbinden groen onderwijs, bedrijfsleven, overheid hieraan?

Groene Denktank

In de Groene Denktank werkten 15 deskundigen op het gebied van arbeidsmarktdynamiek, het groene voedsel- en leefsysteem en ons kennis- en innovatiesysteem vijf clusters van adviezen uit. De Groene Denktank biedt kwalitatieve inzichten, terugkijkend vanuit een denkbare toekomstige arbeidsmarkt (backcasting) en is daarmee aanvullend op de andere inzichten uit de Groene Monitor, die zich baseren op feiten en cijfers uit het verleden en die meer prognostisch van aard zijn (forecasting). 

Eind juni 2021 presenteerde de Groene Denktank een vijftal adviezen voor de toekomst.

Groene Werelden

Daarnaast is een instrument ontwikkeld om de imago en werving van de Groenpact-partners te verbeteren: de Groene Werelden. De zeven technische werelden vormden hiervoor de basis. DE groene werelden schetsen de wereld als wenkend perspectief, zowel voor nu als voor de toekomst. Iedereen kan gebruik maken van het concept en zo bijdragen aan meer bekendheid van de vele mooie kansen die het groene domein biedt.

Leven Lang Ontwikkelen

Het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt en CIV Groen organiseren een serie webinars met als thema Leven Lang Ontwikkelen. Groen onderwijs moet aan de slag als we onze plek als regionaal kenniscentrum willen behouden binnen het geweld van particuliere aanbieders. Onder meer door ons beter te profileren als aanbieder van cursussen en opleidingen.

Als het gaat om het bijscholen van werknemers, wordt vaak gekeken naar de inhoud: welke nieuwe kennis moet worden overgedragen. Maar wat wil de groene werknemer zelf? Wat zijn hun drijfveren en hun behoeftes als het gaat om leren en ontwikkelen?

Podcast

Groenpact maakt samen met CIV Groen een serie podcasts over leven lang ontwikkelen.

Aflevering 1 van Groenpraat gaat over Het Nieuwe Telen. Wat is dit en hoe komt kennis hierover bij de ondernemer terecht?

Aflevering 2 gaat over Fruit & Tech. In deze aflevering staan de technische innovaties in de wereld van (hard) fruit centraal. Hoe leer je dat en hoe blijf je bij? Daarvoor zorgt de minor Fruit & Tech, een samenwerking tussen Aeres Hogeschool en de Fruittechcampus.

Aflevering 3 gaat over de voedseltransitie en persoonlijk leiderschap. Een gesprek over woelige tijden, met grote veranderingen, verschuivingen en transities en de rol die je zelf hierin kunt pakken.

Aflevering 4 gaat over de waarde van groen. Wist je dat planten, bomen, bloemen niet alleen een positieve invloed op het klimaat en biodiversiteit, maar ook effect hebben op op gezondheid en welzijn? Benieuwd naar de waarde van groen en hoe de topopleiding Urban Green development van Yuverta hier op inspeelt? Luister dan deze podcast.


Aflevering 5 gaat over de food-en watersector, waar het programma wendbaar vakmensschap al een aantal jaren succesvol is. Marije de Jonge gaat in gesprek met Marije de Jonge gaat in gesprek met Klaas Jensma (procestechnicus bij Vitens en deelnemer van het Wendbaar Vakmensschap programma), Simon Feersma Hoekstra, zijn docent en coach levensmiddelentechnologie bij MBO Live sciences en Goedele Geuskens, onderzoeker bij TNO.  

De Groene persona's

Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven en organisaties in het groene domein, met in het bijzonder haar medewerkers, blijven leren en ontwikkelen? Dat zij de kansen en vernieuwingen in én buiten het groene domein blijven volgen? En liever nog… vooroplopen!

Op basis van onderzoeksgegevens van 2300 werkenden, waarvan 650 in het groene domein, heeft Imagro een viertal persona’s gemaakt: verschillende typen mensen die werkzaam in het groene domein. Welke leerstijl sluit het beste aan op hun behoeftes?

>> Ontdek welk type jij bent. Doe de groene persona test

>> lees meer over de groene persona’s

Webinars LLO

Terug naar boven