Groen ondernemen

De groene sector staat voor een ingrijpende transitie. Europese wetgeving, elkaar versterkende transities, en politieke veranderingen dwingen ons om onze manier van werken en denken te herzien. Dit vraagt om een nieuwe generatie ondernemers en werkenden met een innovatieve mindset en sterke, ondernemende vaardigheden.

Leren en ontwikkelen als sleutel tot succes

Het Groenpact verkenningsprogramma 'Groen Ondernemen' richt zich op kansen en uitdagingen van de groene sector van morgen. Het programma wil studenten, werkenden en ondernemers van mbo-wo op de toekomst voorbereiden. In samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid streven we naar een collectieve visie op de toekomst van groen ondernemen en de rol die leren en ontwikkelen hierin speelt.

Meer informatie en activiteiten:
verkenningsprogramma “Groen Ondernemen".

Verken de Groenpact Mini-MOOC

Het is cruciaal om te begrijpen hoe belangrijk ondernemen is om onze groene toekomst fantastisch te maken. We hebben daarom onze inzichten gebundeld in een Mini-MOOC én zijn ook benieuwd naar jouw ideeën hierover! Met jouw input willen wij nog meer inzicht krijgen in hoe groen ondernemen in de toekomst vormgegeven kan gaan worden en wat daarvoor nodig is.

We nodigen je graag uit via deze link.

Ryanne Rustenburg
  • Ryanne Rustenburg

  • Kwartiermaker

Gonneke Leereveld
  • Gonneke Leereveld

  • Verkenner Groen Ondernemen

Verhalen van Groen ondernemen

Terug naar boven