Publicatiedatum: 2-07-2024

Tekst: Kirsten van Valkenburg
Foto's: Gideon Kessels

Tijdens de hackathon “Voorbereid de toekomst in!” doken de deelnemers eens diep in verschillende groene arbeids- en opleidingsvraagstukken. Met verschillende achtergronden, een frisse blik en een creatieve geest werkten zij in groepen aan oplossingen voor verschillende problemen.

"Acht creatieve ideeën worden verder uitgewerkt in passende organisaties en bedrijven"

"Iedereen neemt vanuit zijn eigen expertise, kennis en ervaring een stukje van de puzzel mee, dat leidt tot onverwachte denkrichtingen en oplossingen,” aldus Ryanne Rustenburg. Zij is programmamanager digitalisering en technologie en kwartiermaker groen ondernemerschap bij Groenpact. Tijdens de hackathon begeleidde zij als coach één van de groepen. Jacqueline Kroon, beleidsspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland, sluit aan bij deze goede ervaring. “Tijdens de hackathon zijn twee uitdagingen rondom arbeid in de glastuinbouw onder handen genomen. De resultaten zijn echt omarmd door twee human resource managers van glastuinbouwbedrijven die meededen aan de hackathon. Zij zijn deze oplossingen nu aan het verder brengen in hun bedrijf en in hun regio.”

Ryanne Rustenburg (paarse t-shirt)

Toekomstige arbeidsmarkt

De toekomstige arbeidsmarkt kent grote uitdagingen. Laura Roebroeck, programmamanager van het versnellingsprogramma arbeidsmarkt van Groenpact, schetst de uitdagingen: “De enorme personeelskrapte zal alleen maar toenemen. Digitalisering en technologie kan dat deels opvangen, maar dat vraagt wel wat van personeel en van ondernemers. Voeg daar de huidige maatschappelijke en ecologische thema’s aan toe en je hebt een enorm ingewikkelde mix.” In de hackathon zaten zowel sectorale items, bijvoorbeeld uit de dierhouderij en glastuinbouw, als sectordoorsnijdende opgaven. Daar ging het over ondernemerschap of digitalisering.

Laura Roebroeck

"Veel verschillende soorten experts in het Groenpact-netwerk"

Juist voor de complexe, groene vraagstukken ziet Laura de waarde van een hackathon: “Je moet vanuit verschillende invalshoeken kijken voor een verkenning van het probleem en voor een oplossing met potentie. En binnen een geslaagde hackathon werk je juist met gemêleerde groepen.” Ryanne: “Naast de aanmeldingen hebben we ook specifiek mensen uitgenodigd en vervolgens zorgvuldig de groepen samengesteld.” Haar collega vult aan: “Gelukkig zitten er veel verschillende soorten experts in het Groenpact-netwerk”.

Focus, inspanning en energie

“Het mooie van een hackathon is dat alle deelnemers echt uit de waan van de dag zijn,” stelt Ryanne. “Dat geeft focus waardoor je de diepte kunt induiken op een vraagstuk.” Jacqueline: “Als deelnemer heb ik ervaren dat je wordt meegesleurd in het proces, dat gaat heel snel. Het is stevig aanpoten, want er is een strak format.”

“Iedere groep heeft een moment van pure chaos gehad,” kijkt Ryanne terug. “Door de tijdsdruk of door de inspanning die je levert of het pittige tempo. Maar vanuit die chaos zijn mooie dingen ontstaan.”

“Het geheel is inspannend, maar geeft tegelijkertijd ook veel energie,” memoreert Laura. Ze blikt tevreden terug. “Door het strakke format word je echt gedwongen om bijzaken weg te laten. Je stelt de kern van het probleem vast en daar ga je aan werken. Via allerlei werkvormen kom je tot de meest uiteenlopende oplossingen, inclusief de hysterische.” Uit die vergaarbak met denkrichtingen filtert de groep vervolgens wat volgens hen de beste oplossing is. Jacqueline: “Al met al heeft de hackathon echt een aantal zeer originele oplossingen opgeleverd, mét realiteitszin.”

Jacqueline Kroon

Het format van een hackaton:

1. Teambuilding en met talentenkaart inventariseren welke kwaliteiten er in de groep zijn;
2. Inleven in de uitdaging en komen tot één hoofdprobleem;
3. Ontwikkelen ideeën voor een oplossing en selectie van de beste oplossing;
4. Uitwerken of visualiseren van het idee naar een prototype en een plan ontwikkelen voor vervolg.

Lees meer

Opbrengsten hackathon

De ideeën die tijdens de hackathon zijn uitgewerkt, worden de komende tijd verder gebracht in passende organisaties en bedrijven. Als Groenpact houden we deze opvolging natuurlijk in beeld en zullen hierover op een later tijdstip berichten.

‘Van meer naar beter’

Een route voor studenten en ondernemers naar een hernieuwde waardering van de intensieve veehouderij. Studenten veehouderij werken binnen hun opleiding samen met innovatieve ondernemers en studenten van een vormgevingsopleiding aan een nieuw verhaal over de intensieve veehouderij. Einddoel is een landelijke campagnefilm.

‘Kom uit de kas’

Een regionale kenniscoöperatie van bedrijven en scholen die kennis uitwisselen met twaalf deelnemers, vier bedrijven, één onderwijscoach en experts of expertbedrijven. Een leerreis van twaalf maanden met intervisie, masterclasses, bedrijfsbezoeken et cetera.

‘Smart Farmer 2035’

De benodigde digitale skills voor smart farming in 2035 worden gevisualiseerd in een zg. metrolijnaanpak. Hieruit kunnen scholingen worden samengesteld. Ieder individu kan zijn eigen route samenstellen, maar er zijn ook voorgeprogrammeerde routes. De content is in de vorm van cursussen, lesmateriaal, user cases, micro learnings, netwerk enzovoort.

‘Skills caching’

In kaart brengen van de aanwezige skills en het ontwikkelen van nieuwe, ondernemende skills. Coaching en reflectie op het geleerde om het te waarderen en valideren en naar de volgende ontwikkelingsopgave door te kunnen. Verschillende routes ontwikkelen met oog voor maatschappij en praktijk.

‘SRV-bus: samen radicaal veranderen’

In kaart brengen welke innovaties en radicale veranderingen er in Nederland binnen groen ondernemen plaatsvinden. Samen leren, werken en innoveren rondom die veranderingen met een regionale invulling. Er is coaching voor groei en ontwikkeling. De SRV-bus vol best practices is aanwezig op aanvraag.

‘Vooruit met de koe’

Een projectweek of stage 2.0 voor ondernemers met personeel uit de melkveehouderij rondom persoonlijk leiderschap. Daarbij gaat het een open blik van de ondernemer naar 2030: communicatief, kwetsbaar, buiten eigen bubbel, autonoom, reflectief.

‘Vaardig venture’

Een ontwikkelingstraject voor docenten op ondernemerschapsvaardigheden en toekomst- en transitiedenken. Het traject vindt plaats binnen de onderwijsinstelling zelf, waarmee de toegankelijk groot is. Er vindt ieder jaar een updatesessie plaats.

‘Peer power in de glastuinbouw’

Binnen het bedrijf peergroups samenstellen van medewerkers van verschillende afdelingen, die op waardenniveau iets gemeenschappelijks hebben. HRM werkt hierbij als brug tussen de mens en de bedrijfsdoelstellingen.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven