Publicatiedatum:

Tekst: Marjolein van Dijk
Foto’s: Marjo Baeten

Op naar gezond voedsel

Kentucky is een staat met veel werkeloosheid en grote gezondheidsproblemen. Om dit tij te keren, besloot Kentucky om de productie van tabak plaats te laten maken voor tuinbouw. Lokaal geproduceerd, gezond voedsel: een mooi streven. Boeren kregen van de overheid tunnelkassen om groenten te produceren. Echter, de ondernemers bleken niet over de nodige kennis en kunde beschikken. Ook ontbreekt een ecosysteem van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Twee onderwerpen waar Nederland in uitblinkt. In 2020 is dan ook een ambitieuze samenwerkingsovereenkomst getekend tussen 17 partijen uit Kentucky en Nederland: Let’s grow together.

"Als we iets op gang willen brengen, dan moeten we ernaartoe"

Dringende behoefte aan kennis

Marjo Baeten is programmamanager HAS Internationale projecten en één van de pioniers die naar Kentucky reisde. “Vooraf zijn er online gesprekken geweest om de behoeftes te peilen,” vertelt Marjo. “Maar ik wist: als we iets op gang willen brengen, dan we moeten ernaartoe.” De universiteiten van Kentucky zijn dringend op zoek naar kennis en willen een heel tuinbouwcluster opzetten. Het Nederlandse onderwijs heeft veel te bieden. “We zijn dan ook met open armen ontvangen, hebben kennisgemaakt met docenten en we hebben een aantal universiteiten en bedrijven bezocht. We zouden zo mee kunnen werken aan het ontwikkelen van een curriculum. Daar moet dan wel geld voor komen. Dat is nog wel een struikelblok.”

Internationale kansen versnellen met een voucher

De uitdagingen van deze tijd zijn groot. Daarom zijn internationale samenwerking en kennisdeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie essentieel. Het Versnellingsprogramma Internationalisering van Groenpact geeft onderwijsinstellingen de kans om internationale samenwerking versneld van de grond te krijgen.

Per schooljaar zijn 20 vouchers te bemachtigen ter waarde van € 15.000. Om in aanmerking te komen, doen aanvragers een projectvoorstel. Met het toegekende bedrag kunnen onderwijsinstellingen op verkenning gaan in het buitenland en de nodige contacten leggen.

Geïnteresseerd in een versnellingsvoucher?

In september 2023 gaat een nieuwe voucherronde van start. Kijk hier voor meer informatie.


Duurzame teelt

Nederlandse producenten van kassen kunnen uitkijken naar de nodige bestellingen, want glastuinbouw hoort echt bij de toekomst van het telen in Kentucky. “Met een minimum aan water, voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen kun je als boer flinke opbrengsten realiseren in een kas,” legt Marjo uit. “Dat maakt deze manier van verbouwen duurzaam. Per kilogram groenten is de input minimaal. Maar, het managen van dit gecontroleerde teeltsysteem vergt kennis en kunde en de ondernemer moet hiervoor opgeleid worden. Verder is voor de gemiddelde boer zo’n kas wel een enorme investering, dus het is nog niet voor iedereen weggelegd. Het lijkt dan ook veel logischer om ook in te zetten op de open teelten en telen in tunnelkassen. Ook hier kun je prima opbrengsten halen met minimale investeringen.”

"Verbouwen in een kas is duurzamer. Maar dan moet je wel over de juiste kennis beschikken."

Hobbels om te nemen

Marjo merkt aan alles: de wil om verder te komen is er absoluut, bij alle betrokken partijen. “We gingen op zoek naar laaghangend fruit, zoals studentuitwisseling en stages. Alleen, daar heb je visa voor nodig. Daarnaast is het Nederlandse systeem heel anders. In Amerika kom je als student op een campus en is alles voor je geregeld. Dat hebben wij niet op onze mbo’s of hbo’s. Ook heb je in Amerika verschillende soorten universiteiten, met andere financieringsbronnen. Dan heb je nog te maken met de niveauverschillen tussen de verschillende typen onderwijs. Ten slotte: voor ons is kennisdeling en samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en overheid zo gewoon. Maar dat is daar echt heel anders. Dit zijn de hobbels om te nemen.”

"Voor ons is kennisdeling en samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid zo gewoon. Maar in Amerika is dat echt heel anders."

 

Gedroomde resultaten

Het bezoek aan Kentucky was bedoeld om beter in kaart te brengen waar precies behoefte aan is, zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Ook moest duidelijk worden welke stappen nodig zijn om de samenwerking tot leven te brengen. Marjo: “Dit is allemaal gelukt. De volgende stap is om een studentenuitwisseling op gang te brengen. We hebben daar de fondsen nog niet voor, maar toch willen we in januari 2024 beginnen met de eerste uitwisselingen. Stages met een onderzoeksproject, dat zou fantastisch zijn. Maar ook docentenuitwisseling is nodig.”

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven