Publicatiedatum: 22-06-2021

Dit artikel is gebaseerd op de reflectie op het ROA onderzoek ‘Naar een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector’ voor de Groene Monitor

Het belang van groene kennis neemt in andere sectoren toe,  de concurrentie om talent neemt toe en er is aandacht nodig voor de leercultuur, blijkt uit recent onderzoek van ROA voor De Groene Monitor.
De van oudsher hechte relatie tussen de groene sector en het groen onderwijs verandert hierin mee. Die blijft essentieel voor beiden, maar wordt minder exclusief.

Groene Denktank

Wat betekenen die ontwikkelingen voor het groene onderwijs, de arbeidsmarkt van de toekomst en de aansluiting tussen beiden? Hoe zorgen bedrijfsleven en onderwijs samen nog beter voor voldoende en adequaat opgeleide vakmensen en professionals in een toekomstbestendige arbeidsmarkt? Deze vragen staan centraal in de Groene Denktank.

De Groene Denktank bestaat uit vijftien deskundigen op het gebied van arbeidsmarktdynamiek, het groene voedsel- en leefsysteem en ons kennis- en innovatiesysteem. Zij hebben vijf clusters van adviezen uitgewerkt. De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens een Zoom webinar op maandag 28 juni 2021.


Nieuwe classificatie

Het ROA maakte voor haar onderzoek ‘Naar een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector’ een compleet nieuwe classificatie voor de opleidingen, beroepen en sectoren van het groene domein. Deze nieuwe classificatie doet recht aan de crossectorale ontwikkelingen en maakt het mogelijk om voorheen lastig te vergelijken datasets te koppelen: instroom, doorstroom en uitstroom van opleidingen. Krapte bij beroepen en mobiliteit tussen sectoren zijn beter inzichtelijk: het hele groene landschap is in beeld:

"Vernieuwing ontstaat vaak op het snijvlak van disciplines en in de samenwerking en cross-overs tussen sectoren"

Deze nieuwe segmentering van ROA blijkt waardevol, een resultaat op zich. Deze levert nieuwe inzichten op: verwachte én onverwachte. Inzichten die om een goede duiding vragen. Daarom is er een reflectie gemaakt op de onderzoeksresultaten.

Bevindingen ROA

De belangrijkste conclusies van het ROA onderzoek:

  1. Exclusiviteit van groen vervaagt, de transferwaarde groene opleiding is hoog.
  2. De instroom in het beroepsonderwijs daalt, de concurrentie om talent neemt toe.
  3. Arbeidsmarktvraag is divers; krimp versus groei, sterke technologische oriëntatie.
  4. De groene transitie biedt kansen voor meer diversiteit.
  5. Toename uitstroom donkergroen ho-gediplomeerden uit NL arbeidsmarkt, sterke internationale oriëntatie.
  6. Donkergroene loonontwikkeling blijft achter. Er zijn veel zelfstandig ondernemers.
  7. Leven Lang Ontwikkelen voor green jobs/skills en arbeidsmarktmobiliteit vraagt aandacht.
  8. Prognoses kunnen niet zonder toekomstverkenning; forecasting én backcasting.

In het webinar in april zijn deze conclusies en reflecties op het onderzoek nader toegelicht.


>> Kijk het webinar terug

>> Download de reflectie ‘ Naar een arbeidsmarktmonitor voor de groene sector’

>> Download de presentatie van het webinar

Te downloaden op de site van ROA:


Vervolgvragen

De bevindingen uit het ROA onderzoek roepen vervolgvragen op. De komende maanden wordt vastgesteld welke vervolg onderzoeksvragen prioriteit krijgen. In de Groene Denktank praten we met bestuurders: wat betekenen de inzichten uit de Groene Monitor? Welke strategische actie verbinden groen onderwijs, bedrijfsleven, overheid hieraan?

De nieuwe classificatie biedt kansen voor doorontwikkeling: we moeten deze in de praktijk toetsen en cross-checken. De sector, branches en regionale clusters worden uitgenodigd om te gaan werken met deze nieuwe datasets. Zo halen we nieuwe inzichten uit bestaande data, regionaal en sectoraal. 

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

ROA

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven